■The Czech Republic Ambassador, Jaroslav Dolecek KBC Ginjaw Rung hta Hpyen yen Karum kahtau lam hte seng nna 2019 ning April 5 ya shani KBC Ginjaw Rung hta sa du ai lam shiga na lu ai.

■Czech Mungdan a myen mung hkringmang Hku nna KBC hte ta gindun nna hpaji lam hpe Karum ai lam matut nna mung Karum na lam hpe sa du bawngban ai lam HDD hpa awn kaw nna shiga na lu ai.

KBC MNK